Jak przygotować się do kontroli skarbowej?

dokumenty firmowe

Z oczywistych powodów, kontrola skarbowa wzbudza strach w przedsiębiorcy. Czynności ze strony urzędu skarbowego zawsze poprzedzone są jednak zawiadomieniem. Co więcej, pismo zawiera informacje na temat jej zakresu. Właściciel firmy ma więc czas, by do kontroli skarbowej odpowiednio się przygotować i naprawić ewentualne błędy. Na co powinien wówczas zwrócić szczególną uwagę?

Kontrola skarbowa w firmie prowadzącej pełną księgowość

Przed kontrolą skarbową warto dokonać korekt faktur, jeśli te wymagają poprawek. Bardzo ważne jest też sprawdzenie zapisów w KPiR i w deklaracjach podatkowych. Opłacenia wymagają również wszystkie zaległości podatkowe razem z odsetkami i te związane z obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym.

Jeśli prowadzisz firmę, która stosuje uproszczoną księgowość, przygotowania do kontroli podatkowej nie będą zbyt skomplikowane. Kiedy jednak Twoje przedsiębiorstwo objęte jest pełną księgowością, musisz zdawać sobie sprawę, że kontroli podlega o wiele więcej elementów dokumentacji. – Wiele firm może prowadzić księgowość w formie uproszczonej. Najpopularniejsza z tych form to książka przychodów i rozchodów, dotycząca większości przedsiębiorców jednoosobowych oraz założonych przez osoby fizyczne spółek jawnych, cywilnych i partnerskich. Do prowadzenia pełnej księgowości zobowiązane są między innymi spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowe, a także inne firmy, które wykazały co najmniej 2 mln euro rocznego przychodu netto. Oznacza to konieczność przejęcia większego zakresu obowiązków księgowych niż w przypadku uproszczonej formy opodatkowania. W skład ksiąg rachunkowych wchodzą w tym wypadku: księga główna, księgi pomocnicze, dzienniki i zestawienia obrotów i sald – wyjaśnia specjalista z Kancelarii Doradztwa Podatkowego Tax Advisory Services.

Doradca podatkowy może pomóc Twojej firmie przygotować się do kontroli. Część podmiotów zleca prowadzenie pełnej księgowości fachowcom, którzy są zobowiązani do tego, by dbać o prawidłowe jej prowadzenie. Jeśli jako właściciel firmy objętej pełną księgowością jeszcze tego nie zrobiłeś, przemyśl takie rozwiązanie czym prędzej. W razie jakichkolwiek kontroli zawsze będziesz miał pewność, że jesteś do nich odpowiednio przygotowany.

Kontrola skarbowa a zagraniczne kontakty biznesowe

Jeśli przedsiębiorstwo prowadzi międzynarodową działalność, jego dokumentacja powinna być przetłumaczona. Urzędnicy mają prawo  tego wymagać. Ponadto  translacja musi zostać wykonana przez biegłego. Tylko i wyłącznie wtedy urząd skarbowy uzna ją i w pełni zaakceptuje. Koszty tłumaczenia spoczywają rzecz jasna na podatniku.

Uczciwi przedsiębiorcy nie mają się czego obawiać. Jednak z racji tego, że do wielu pomyłek w dokumentacji firmowej dochodzi przez przypadek, do każdej kontroli warto rzetelnie się przygotować.