Adwokat rodzinny dla mężczyzn. Czy mężczyźni są dyskryminowani przez prawo rodzinne?

mężczyzna

Bardzo często mówi się o dyskryminacji mężczyzn w kontekście prawa rodzinnego. Świat zna wiele przypadków, w których po rozwodzie opieka przyznawana jest tylko matce, nawet, jeśli nie jest ona odpowiednią osobą, aby zajmować się dzieckiem. Dzieje się tak w szczególności w Polsce. Skąd się to bierze? I czy mężczyźni faktycznie dyskryminowani są przez prawo?

Dyskryminacja mężczyzn a prawo rodzinne

W polskim prawie w kwestii spraw rozwodowych i opieki nad dzieckiem prawa, jak może się wydawać, są równe. Z jednej strony formalnie prawo do opieki w przypadku rozwodu otrzymuje jedna lub druga strona niezależnie od płci, możliwa jest także opieka naprzemienna. Ważne jest, aby adwokat rodzinny dla mężczyzn i kobiet (adwokatrodzinny.wroclaw.pl) miał świadomość przepisów i potrafił bez uprzedzeń spojrzeć na sytuację danej osoby. W większości przypadków, polskie przepisy nie różnicują tutaj na płeć osoby wnioskującej o opiekę. Jednak nie wszędzie prawo jest tak bezstronne i klarowne. W kwestii władzy rodzicielskiej istnieje w prawie rodzinnym zapis o tym, że jeśli dziecko pochodzi ze związku pozamałżeńskiego, matka posiada nad nim opiekę automatycznie od dnia narodzin, natomiast ojciec dopiero od momentu, w którym zostało ustalone jego ojcostwo. To jednak nie koniec trudności, z jakimi borykają się ojcowie w kwestii prawa do opieki nad dzieckiem.

Przykłady dyskryminacji mężczyzn w prawie rodzinnym

Pomimo faktu, że w kontekście prawa, opieka nad dzieckiem przyznawana jest przez sądy biorąc pod uwagę dobro dziecka niezależnie od płci opiekuna, w istocie wyroki w Polsce bardzo często ogłaszane są na korzyść matek. Jak wynika z danych Biura Informacji Publicznej RPO, jest to około  96 procent orzeczeń. Podobnie jest w kwestii alimentów – to mężczyźni najczęściej obciążeni są finansowym utrzymaniem rodziny, nawet jeśli ich władza rodzicielska jest mocno ograniczona.

Warto tutaj na marginesie także wspomnieć o prawie, które mówi o tym, że kobieta może za zgodą rodziców wejść w związek małżeński już w wieku 16 lat, mężczyzna musi natomiast czekać do 18 roku życia, co jest znaczącym różnicowaniem standardów ze względu na płeć w prawie polskim.

Adwokat rodzinny dla mężczyzn – w czym pomoże?

Jeśli jako ojciec boisz się dyskryminacji na drodze sądowej, warto udać się po pomoc do doświadczonego prawnika. Ponieważ bardzo często sądy orzekają na korzyść matek, musisz przygotować się na długą batalię i udowodnić, że spełniasz wszystkie warunki potrzebne do uzyskania opieki nad dzieckiem. Warto jednak również spróbować się dogadać i rozważyć wnioskowanie o pozostawienie władzy rodzicielskiej obydwu stronom, zgodnie z artykułem 58 § 1 i § 1a Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Jest to niejednokrotnie bardzo trudne, jednak być może będzie dla dziecka najlepsze. Zawsze warto w sprawach rozwodowych kierować się przede wszystkim dobrem dziecka – w tym kontekście decyzje będzie podejmował także sąd.