Oznakowanie poziome – jaki materiał? Jaka farba, aby oznakowanie poziome było dobrze widoczne?

droga

Oznakowanie poziome jezdni, to specjalnie znaki umieszczone bezpośrednio na powierzchni jezdni czy chodnika. Mogą przybierać najróżniejsze kształty czy wzory, a ich zadaniem jest informowanie kierowców i pieszych o organizacji ruchu. Jak jednak są one tworzone? Jakiej farby się używa, by oznakowanie poziome było trwałe?

Oznakowanie poziome – co to jest?

Oznakowanie poziome to nic innego, jak znaki drogowe, które umieszcza się na powierzchni drogi – ulicy, chodnika, parkingu, w magazynie. Mogą one przybrać najróżniejszą formę, od linii, przez strzałki, aż do napisów i wielu innych symboli, które mają nas informować o ruchu drogowym. Najczęściej są one barwy białej, ale w niektórych przypadkach można spotkać także żółte, które zazwyczaj są wykorzystywane do oznaczeń czasowych, a nie stałych.

Jak nanoszone jest oznakowanie poziome na jezdni?

Z racji tego, że oznakowania poziome umieszczane są bezpośrednio na powierzchni drogi, istotne będzie to, w jaki sposób są one nanoszone oraz jakich materiałów i farb się do tego celu korzysta. Tak naprawdę można to zrobić na kilka sposobów – sprayem, wałkiem lub pędzlem, a także naniesione ręczne lub z pomocą specjalnego urządzenia.

Muszą być też wytrzymałe, aby nie zatarły się zbyt szybko. Trwałe i odporne na ścieranie oznakowanie poziome wykonują profesjonalne firmy, jak unistop.pl/oferta/oznakowanie-poziome, które mają odpowiednie kwalifikacje oraz sprzęt, by móc to zrobić prawidłowo. Sposób nałożenia i rodzaj farby będzie uzależniony jednak od kilku czynników, czyli konkretnego miejsca, tego jak duży odbywa się tam ruch, ilość czasu możliwą na aplikację oznakowania oraz rodzaj samego podłoża.

Jakie warunki techniczne muszą spełniać oznakowania poziome jezdni?

Malowaniem jezdni i nanoszeniem oznakowań poziomych mogą zająć się tylko wykwalifikowane firmy, które posiadają do tego odpowiednie uprawnienia. Ten typ znaków musi być właściwie nałożony i charakteryzować się konkretnymi cechami, jak choćby dobra widoczność, trwałość, odporność na ścieranie oraz szorstkość. W ten sposób oznakowanie poziome jest bezpieczne dla otoczenia oraz rzecz jasna wytrzymałe. Wszystkie materiały, których używa się do nanoszenia znaków, muszą posiadać odpowiednie atesty.

Jakich farb używa się do malowana oznakowań poziomych?

Oznakowanie poziome na jezdni nie może być namalowane pierwszą lepszą farbą, ponieważ ta, prędzej czy później się zetrze i przestanie być widoczna. Używa się do tego celu specjalnych farb akrylowych,  wodorozcieńczalnych, rozpuszczalnikowych i chemoutwardzalnych, które posiadają właściwe atesty, dopuszczające je do użytku jako oznaczenia. Wykorzystuje się je szczególnie przy oznakowaniu poziomym cienkowarstwowym (0,3 – 0,8 mm). W przypadku autostrad i dróg szybkiego ruchu używa się farb strukturalnych, na krawędziach. Dzięki temu po najechaniu na nie słyszalny jest charakterystyczny dźwięk, który ostrzega kierowcę przed zjechaniem z drogi.

Jakich materiałów używa się do tworzenia oznakowania poziomego?

W przypadku oznakowania grubowarstwowego (0,9 – 3,5 mm) używa się nieco innych typów farb. Zalicza się do nich masy chemoutwardzalne, termoutwardzalne oraz materiały prefabrykowane. Do tej ostatniej grupy najczęściej zalicza się tutaj taśmy odblaskowe nieprofilowane i profilowane. W tym przypadku także wyróżnić można kilka popularnie wykorzystywanych materiałów, aby uzyskać odpowiedni poziom odblaskowości. Zazwyczaj używa się do tego mikrokulek szklanych lub ceramicznych. W ten sposób oznakowanie poziome jest nie tylko trwałe, ale i wodoczne, także nocą.