Wypalanie gazowe blach – na czym polega?

Wypalanie gazowe blach

Nowoczesne rozwiązania pozwalają na precyzyjną obróbkę elementów wykonanych z różnorodnych materiałów. W przypadku metali często stosuje się metodę wypalania gazowego. Warto wiedzieć, na czym ona polega.

Miękkie i cienkie blachy

Jedną z metod wypalania gazowego stanowi proces cięcia metali przy zastosowaniu łuku plazmowego. Metoda ta realizowana jest mechanicznie lub ręcznie. W przypadku pierwszego rozwiązania wykorzystuje się przycinarki CNC albo przemysłowe roboty. Źródło termiczne, odpowiadające za topienie metalu, stanowi łuk plazmowy, palący się między elektrodą a prefabrykowanym elementem. Duża gęstość energii cieplnej pozwala na wykonanie cięcia o dużej prędkości. Jej parametry oraz przebijalność blach uzależniona jest od właściwości zasilających łuk, a także grubości metalu. Stosowane źródła pozwalają przeciąć elementy wykonane ze stali niskowęglowych. W przypadku komponentów nierdzewnych przebijalność obniża się o dwadzieścia procent. Łuk generowany jest przez plazmatyczne źródło. Dodatkowe gazy wirujące umożliwiają stworzenie wysokiej jakości metalowej krawędzi poprzez zawężenie zjonizowanej materii. W przypadku stali niskowęglowych wykorzystuje się powietrze oraz tlen. Metale nierdzewne poddaje się obróbce, bazującej na zastosowaniu mieszaniny argonu, wodoru i azotu.

Grube blachy

Wypalanie gazowe stanowi najbardziej popularne rozwiązanie. W procesie wykorzystuje się specjalny palnik tlenowy. Wypalanie gazowe zazwyczaj stosowane jest w przypadku grubych blach o grubości, nie przekraczającej 300 mm. W trakcie procesu element nagrzewany jest do wysokiej temperatury, w wyniku czego powstają płynne tlenki usuwane pod ciśnieniem za pomocą silnego strumienia gazowego. Dzięki odpowiednim ustawieniom palnika można uzyskać prostopadłe cięcie. Duże zalety tej metody stanowią wydajność pracy oraz niska cena eksploatacyjnego materiału.

Istnieje wiele sposobów cięcia blachy. Warto pamiętać o dobraniu metody do rodzaju materiału poddawanego obróbce. Duże znaczenie ma również jakość wykorzystywanych palników oraz źródeł. Więcej informacji na temat wypalania gazowego znajdziesz na stronie firmy Metaltech.