Suma ubezpieczeniowa OC członków zarządu, a wypłacane odszkodowanie

ubezpieczenie

Członkowie zarządu w spółce lub w innego rodzaju organizacji z pewnością wiedzą, że ciąży na nich ogromna odpowiedzialność, a sprawowane przez nie stanowisko jest niezwykle wymagające. Wobec tego, w wielu przypadkach dla zapewnienia sobie większego bezpieczeństwa i nie jako także swobody działań, decydują się oni na zakup polisy OC członków zarządu. Takie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ma przede wszystkim chronić ich mienie, a także chronić finanse przed roszczeniami wysuwanymi przez osoby trzecie. W przypadku tak wielkiej odpowiedzialności popełnienie błędu w związku z obowiązkami nie jest niczym nadzwyczajnym, jednak może doprowadzić to do poważnych strat mienia. Jak więc przedstawia się suma ubezpieczenia OC członków zarządu wraz z wypłacanym odszkodowaniem?

Cena ubezpieczenia OC członków zarządu

Wiele osób w pierwszej kolejności zwraca uwagę na cenę, czyli wysokość miesięcznej składki ubezpieczenia członków zarządu. Oczywiście determinuje ją wiele czynników jak chociażby branża, w której operuje spółka czy wysokość uzyskiwanego kapitału. Niemniej jednak dużo również zależy od wybranej agencji ubezpieczeniowej, gdyż większość z nich ma dużą swobodę w zakresie regulowania ewentualnych opłat i miesięcznych składek. Wobec tego wybierając ubezpieczenie członków zarządu, trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim na limity i podlimity. W przypadku ubezpieczenia d&o można spodziewać się nawet kwoty 10 milionów złotych, a składka może utrzymywać się na poziomie od 5 do nawet 35 tysięcy złotych.

Co wpływa na wysokość odszkodowania?

Podobnie jak w przypadku ceny, na wysokość odszkodowania, o które można się ubiegać w ramach OC członków zarządu wpływa wiele czynników. Nie bez znaczenia staje się suma opłacanych składek, a także sam pakiet ubezpieczenia, jaki został wybrany. Głównie na rynku możemy znaleźć ofertę podstawową ubezpieczenia członków zarządu, ale także jej wariant rozszerzony, czy wzbogacony o dodatkowe możliwości. Istotną rolę odgrywa również sytuacja finansowa osoby ubezpieczonej, a także sama pozycja spółki na rynku.

Jaka będzie wysokość wypłaconego odszkodowania przez ubezpieczyciela?

Niestety, nie da się jednoznacznie określić świadczenia, jakiego może spodziewać się członek zarządu od swojego ubezpieczyciela. Decydująca będzie także liczba roszczeń wobec firmy. Warto jednak wiedzieć, że OC członków zarządów jest indywidualnie podpisywaną umową pomiędzy spółką a towarzystwem ubezpieczeniowym, a to z kolei może zostać poprzedzone negocjacjami i dyskutowaniem warunków takiego ubezpieczenia.