Po co wykonuje się badania ultradźwiękowe spoin?

spoina

Wizualna ocena połączenia spawanego nie wystarczy do stwierdzenia prawidłowości jego wykonania i tym samym potwierdzenia wytrzymałości wykonanej konstrukcji. W celu szczegółowej oceny jakości wykonania połączeń spawanych, dla wykrycia ewentualnych nieciągłości w strukturze materiału, przeprowadza się różnorodne badania techniczne. Jednym z nich jest niezwykle dokładne badanie ultradźwiękowe UT, które pozwala wykryć ubytki niewidoczne dla oka, znajdujące się pod powierzchnią materiału.

Ocena wytrzymałości konstrukcji

Podstawowym zastosowaniem badań ultradźwiękowych jest kontrola stanu technicznego fragmentów różnorodnych konstrukcji i materiałów pod kątem ich spójności, zwłaszcza w odniesieniu do spójności i ciągłości wykonanych połączeń spawanych. Badanie ultradźwiękowe realizowane przy pomocy specjalistycznego sprzętu zapewnia możliwość oznaczenia lokalizacji, określenia rozmiaru oraz ilości ubytków lub innych nieciągłości występujących w analizowanym fragmencie materiału, niewidocznych gołym okiem, znajdujących się pod powierzchnią. Co ważne, tego typu badanie nie ma wpływu na strukturę materiału, który jest poddawany ocenie. Nie przyczynia się również do powiększenia istniejących ubytków i obniżenia wytrzymałości badanej konstrukcji. Podobnie jak inne badania nieniszczące jest bezpiecznym sposobem na ocenę jakości wykonanych połączeń spawanych i ogólną ocenę jakości konstrukcji.

Wykrywanie nieciągłości

O ile podstawowe badania nieniszczące wykonywane metodą penetracyjną lub magnetyczno-proszkową nie dają możliwości zajrzenia w głąb materiału i jedynie odkrywają nieciągłości powierzchniowe (oczywiście mogą być one znacznie głębsze), o tyle badanie ultradźwiękowe już taką możliwość zapewnia. W związku z tym jest ono zalecane do wykonania wszędzie tam, gdzie jakość połączenia spawanego ma szczególnie duże znaczenie dla wytrzymałości konstrukcji. Biorąc pod uwagę fakt, że realizacja badań ultradźwiękowych zapewnia możliwość wykrycia rys, szczelin i innego rodzaju ubytków pod powierzchnią materiału, inwestor lub wykonawca prac konstrukcyjnych zyskuje skuteczne narzędzie do sprawdzenia jakości wykonanych połączeń i w razie potrzeby, zlecenia prac naprawczych.

Konieczność zastosowania specjalistycznego sprzętu w badaniach ultradźwiękowych sprawia, że jest to metoda bardziej wymagająca i droższa niż typowe badania PT i MT. Jej zaletą jest brak konieczności dokładnego oczyszczania powierzchni analizowanych fragmentów materiałów i duża dokładność, zwłaszcza gdy badanie wykonywane jest przez doświadczonego operatora z wykorzystaniem prawidłowo skalibrowanego sprzętu.