Miałeś wypadek rowerowy? Co dalej?

rower

Jazda na rowerze cieszy się coraz większym zainteresowaniem, to powszechnie uznawany środek transportu. To nie tylko dbanie o swoje zdrowie, to także troska o środowiska naturalne. Wraz ze wzrostem zainteresowania rekreacyjną jazdą na rowerze, zwiększyła się niestety liczba wypadków z udziałem rowerzystów. Opierając się tylko na oficjalnych danych z policyjnych statystyk, każdego roku zgłasza się przeszło 18000 wypadków z udziałem rowerzystów. Jak postępować w razie wypadku rowerowego? Czy można liczyć na odszkodowanie?

Udział rowerzystów w zdarzeniach drogowych

Co roku dochodzi do setek tysięcy wypadków z udziałem rowerzystów, w których zwykle odnoszą oni uszczerbek na zdrowiu lub tracą życie. Za główne przyczyny wypadków rowerowych uważa się duże natężenie ruchu oraz nadmierna prędkość pojazdów. Niestety, innym powodem jest również niewłaściwe zachowanie samych rowerzystów na pograniczu z brawurą i niestosowanie się do obowiązujących przepisów drogowych. Ponadto, rowerzyści mają ograniczone możliwości zabezpieczenia się przed wypadkiem ze względu na konstrukcję pojazdu którym się poruszają.

Według statystyk policyjnych, najczęstsze okoliczności zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów, to – wjazd samochodu na ścieżkę po której porusza się rowerzysta, piesi zachodzący drogę rowerzystom na ścieżkach rowerowych, nie ustąpienie drogi przez pojazdy i niedostosowanie przez nie odpowiedniej odległości podczas manewru wyprzedzania i wymijania, a także wyboje i ogólnie zły stan nawierzchni.

Jak się zachować bezpośrednio po wypadku?

Pierwsza zasada, która powinna obowiązywać bezpośrednio po wypadku rowerowym, to w miarę możliwości zachowanie spokoju. W sytuacji, gdy rowerzysta lub inny uczestnik zdarzenia doznał uszczerbku na zdrowiu, należy niezwłocznie sprawdzić jego stan i w razie konieczności udzielić pierwszej pomocy i powiadomić pogotowie oraz policję, a jeśli to konieczne – również straż pożarną. Dobrze jest postarać się spisać dane ewentualnych świadków zdarzenia, aby policja, prawnik lub towarzystwo ubezpieczeniowe mogli się z nimi sprawnie skontaktować. Zeznania świadków będą konieczne w ustalaniu sprawcy wypadku, a także w dochodzeniu roszczeń w towarzystwie ubezpieczeniowym lub Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Być może, któryś z kierowców posiada nagranie z kamerki samochodowej dokumentujące całe zdarzenie lub jego część. Konieczne jest też spisanie danych personalnych, adresu i danych ubezpieczalni pojazdu, który spowodował wypadek, jeśli jego wina jest ewidentna i on sam się do niej przyznał. W przeciwnym razie, konieczne będzie wezwanie policji w celu ustalenia i ukarania sprawcy zdarzenia.

Odszkodowanie za wypadek rowerowy

Zanim udasz się do swojego ubezpieczyciela, konieczne będzie zebranie wymaganej dokumentacji. Z pewnością bardzo ważna będzie kopia raportu policyjnego z miejsca zdarzenia i zeznania świadków zdarzenia, najlepiej zaraz po wypadku. Jeśli doznałeś uszczerbku na zdrowiu w wypadku rowerowym, obowiązkowa będzie dokumentacja medyczna, potwierdzająca twój stan zdrowia na tamtą chwilę – mogą to prześwietlenia, wynik badania usg, opinia lekarska itp. Możliwe, że osoby uczestniczące również w wypadku podejmą próbę uniknięcia rozwiązania roszczenia odszkodowawczego. Warto wówczas powierzyć swoją sprawę roszczeniową firmie odszkodowawczej, która skutecznie poprowadzi cię przez cały proces dochodzenia odszkodowania.

Wysokość i zakres odszkodowania zależą od rozmiaru szkody, jaką doznałeś i od tego, jaki ma ona wpływ na dalsze życie. Zwykle odszkodowanie ma pokryć rozmiar szkód, a zatem może być wypłacone na rehabilitację, specjalistyczne leczenie, kosztowne badania i wizyty lekarskie. Jeśli w konsekwencji wypadku utraciłeś zdolność wykonywania pracy zarobkowej, możesz domagać się wypłaty rekompensaty wynagrodzenia, jakie mógłbyś otrzymać w czasie, kiedy nie możesz pracować ze względu na stan zdrowia.