Masz cukrzycę? Sprawdź, czy przysługuje ci renta.

renta

Z założenia, renta jest świadczeniem przyznawanym w wyniku choroby lub śmierci, przy czym choroba ta musi mieć bezpośredni związek z niezdolnością ubezpieczonego do wykonywania pracy zarobkowej. W przypadku cukrzycy, trudno mówić o takim bezpośrednim związku, ale zdecydowanie łatwiej powiązać ten wpływ ze względu na powikłania, jakie ta choroba może mieć. Istnieje jednak jeden podstawowy warunek, bez którego wypłacenie renty nie jest możliwe – osoba chora powinna być ubezpieczona i musi opłacać składki przez odpowiednio długi okres.

Cukrzyca a niezdolność do pracy

Cukrzyca jest powszechnie znaną chorobą przewlekłą, a zatem nie można z niej się wyleczyć. Groźniejsze jednak od samej choroby są jej powikłania dla wielu narządów, nie tylko trzustki. To, czy powikłania wystąpią, zależą w dużej mierze od zaawansowania choroby, jej przebiegu, sposobu leczenia i ogólnego stanu zdrowia, w tym chorób towarzyszących. Najgroźniejsze powikłania cukrzycy to zaćma, retinopatia cukrzycowa, zespół stopy cukrzycowej, niewydolność nerek, czy objawy neurologiczne. Osoba, cierpiąca na którekolwiek z powyższych schorzeń będących następstwem powikłań cukrzycowych, tracą zdolność do wykonywania pracy, a tym samym, tracą główne, a czasem też jedyne, źródło utrzymania.

Na jaką pomoc socjalną może liczyć osoba chora na cukrzycę?

Osoby, chorujące na cukrzycę typu pierwszego lub drugiego, kwalifikują się do otrzymania orzeczenia o niepełnosprawności (w przypadku osób dorosłych określany jest jej stopień, w przypadku dzieci – bez takiego wskazania). Orzeczenie takie daje choremu możliwość korzystania z różnego rodzaju świadczeń, ulg i uprawnień, a im wyższy stopień niepełnosprawności – tym więcej takich udogodnień i pomocy ze strony państwa. Chorzy na cukrzycę mogą korzystać z możliwości odpisania od podatku tzw ulgi rehabilitacyjnej i poniesionych kosztów na zakup leków. Oprócz tego, mogą liczyć na zasiłek pielęgnacyjny, ulgę na zakup biletów komunikacji miejskiej, dodatkowe 10 dni urlopu i 15 minut przerwy w pracy, a także mają prawo do skróconego dnia pracy, czy zwolnienia z pracy z powodu wizyty u lekarza. Z tytułu choroby przysługuje im również renta.

Czym jest renta cukrzycowa?

Sam fakt choroby, jaką jest cukrzyca, nie może stanowić bezpośredniego argumentu do otrzymania renty. Rentę cukrzycową przyznaje się w związku z wystąpieniem powikłań choroby, które nie pozwalają osobie chorej wykonywać obowiązki zawodowe. Aby otrzymać takie świadczenie osoba o nie ubiegająca się powinna przedstawić orzeczenie o niepełnosprawności zawierające informację o jego stopniu, a także diagnozę lekarską, popartą konkretnymi wynikami badań i historią choroby. Ze względu na okres przyznania renty cukrzycowej, wyróżniamy trzy główne rodzaje renty – rentę stałą (stała niezdolność do pracy), renta czasowa (przyznawana tylko na określony czas) oraz renta szkoleniowa (na czas przekwalifikowania się w celu podjęcia nowego zatrudnienia).

Renta cukrzycowa – tylko z ZUS?

Cukrzyca, bez względu na swój stopień, jest chorobą o nierzadko ciężkim przebiegu. Nawet, jeśli objawy nie są bardzo dokuczliwe, z pewnością w jakimś stopniu ograniczają nasze możliwości. Pamiętając, że nie każda osoba chora na cukrzycę może liczyć na rentę i inne ulgi, warto pomyśleć o ubezpieczeniu się na własną rękę, aby nie trzeba było zastanawiać się czy zostanie przyznana zapomoga. Wiele towarzystw ubezpieczeniowych proponuje specjalnie przygotowane pakiety dla osób chorych na cukrzycę, a także ubezpieczenia na wypadek cukrzycy, dla osób które podejrzewają że mogą na nią zapaść lub mają predyspozycje do tej choroby. W ramach takiej polisy, osoba ubezpieczona otrzymuje pakiet pomocowy, który może przeznaczyć na wybrany przez siebie cel, np. leczenie za granicą, a w przypadku pełnej niezdolności do pracy, mogą liczyć na wypłatę renty w comiesięcznych ratach.