Jak znaleźć pracę za granicą bez języka?

praca oferty

Czy da się znaleźć dobrą pracę za granicą bez znajomości obowiązującego w danym kraju języka? Na pewno jest to trudniejsze, choć możliwe. Oczywiście, brak znajomości języka znacząco ogranicza wybór posady. Nie brakuje jednak zawodów, w których wystarczy znać tylko podstawowe zwroty. Sporym ułatwieniem jest też umiejętność porozumiewania się po angielsku, ponieważ język ten jest popularny w większości krajów europejskich i na świecie.

Czy brak znajomości języków obcych uniemożliwia pracę za granicą?

Praca poza granicami naszego kraju to decyzja, jaką podejmuje wielu Polaków. Najczęstsze przyczyny to szansa na wyższe zarobki, wyższy standard życia, lepsza opieka medyczna, bardziej przejrzysty system podatkowy i mniej skomplikowana administracja publiczna, większe perspektywy rozwoju zawodowego, ale też możliwość poznawania świata oraz innej kultury. Według najnowszego raportu Głównego Urzędu Statystycznego, obejmującego okres do końca 2020 roku, na czasowej emigracji przebywało 2,23 milionów Polaków, z czego 88% wybrało kraje europejskie – m.in. Niemcy, Holandię, Włochy, czy Irlandię – oraz Wyspy Brytyjskie i tereny Skandynawii. Ta liczba byłaby z pewnością jeszcze większa, gdyby nie różnego rodzaju obawy. Wiele osób nie szuka pracy za granicą, ponieważ nie znają obcych języków. To niekoniecznie dobra postawa.

Jak szukać pracy za granicą bez znajomości obcego języka?

Dość powszechnie przyjęła się opinia, że zanim podejmie się decyzję o pracy za granicą, trzeba znać obowiązujący w tym kraju język przynajmniej w stopniu komunikatywnym. To błędne przekonanie. Obecnie wystarczy znać język angielski, aby być w stanie porozumieć się z mieszkańcami nie tylko Wysp Brytyjskich, ale też Niemiec, Holandii czy krajów skandynawskich, jak Szwecja i Norwegia. Oczywiście, wiele zależy jeszcze od charakteru pracy, jaką chce się podjąć. Brak znajomości jakiegokolwiek języka obcego, włącznie z angielskim, będzie jeszcze większą przeszkodą. Pozostanie możliwość wykonywania gorzej płatnej pracy fizycznej, nawet jeśli posiada się kwalifikacje na wyższe stanowisko. Jak szukać pracy bez języka? Na pewno należy zrobić to przed wyjazdem z kraju, np. poprzez agregatory ofert w rodzaju dryg.pl – wystarczy wpisać odpowiednie hasło w wyszukiwarce.

Jaką prace można wykonywać bez znajomości języka?

Jeżeli nie zna się języka obowiązującego w danym kraju, ale jest się w stanie szybko opanować podstawowe zwroty lub umie się posługiwać językiem angielskim, to nie powinno być większych trudności w podjęciu pracy np. w sektorze budowlano-remontowym. Zagraniczne firmy chętnie przyjmą specjalistów w danej dziedzinie, np. spawaczy, stolarzy czy hydraulików. Ponadto można znaleźć zatrudnienie w gastronomii. Na przykład jako kucharz czy pizzerman praca nie wymaga kontaktu z klientami, więc obędzie się bez doskonałej znajomości języka. Jeśli jednak kompletnie nie jest się w stanie porozumieć za granicą, zostaną ciężkie fizycznie prace, np. w gospodarstwach rolnych, magazynach i salach produkcyjnych, a także w ekipach sprzątających.