Czynsz administracyjny a czynsz najmu – jaka jest różnica?

czynsz administracyjny

Pojęcie czynszu większości z nas prawidłowo kojarzy się z nieruchomościami. Natomiast raczej nie zastanawiamy się nad dokładnym znaczeniem tego słowa a warto zauważyć, że funkcjonuje ono w dwóch odmianach. Pod tym pojęciem kryje sie z jednej strony czynsz administracyjny, z drugiej czynsz najmu. Teoretycznie mogłoby się wydawać, że różnica między tymi pojęciami jest oczywista, czy jednak w rzeczywistości to jest tak proste jak może się wydawać? Warto się temu przyjrzeć i wytłuścić czym różnią się między sobą czynsz najmu i czynsz administracyjny.

Czym jest czynsz najmu?

Jak sama nazwa mówi czynsz najmu jest to opłata, którą ponosi się za korzystanie z nieruchomości, która jest własnością innej osoby. Opłata wnoszona jest w określonych terminach. Wysokość czynszu najmu ustalana jest w ramach negocjacji stron i wynika z wolnej woli osób zawierających umowę. Trudno więc mówić o rynkowej stawce czynszu najmu, choć niewątpliwie na jego wysokość wpływać będzie lokalizacja mieszkania, jego położenia, wyposażenie, wielkość. Wszystkie te czynniki będą wpływać na wypracowane warunki umowy zawieranej przez obie strony.

Czym jest czynsz administracyjny?

Jeśli zaś weźmiemy pod uwagę czynsz administracyjny będzie to ogół sum, świadczeń i opłat, które właściciele mieszkań są zobowiązani uiszczać na rachunek wspólnoty mieszkaniowej bądź też na rzecz spółdzielni mieszkaniowej. Zwracając uwagę na to pojęcie warto wskazać, że opłaty w takim charakterze nie mają nic wspólnego z czynszem i w rzeczywistości nie powinno się tak tych opłat klasyfikować. Pojęcie czynszu wynika więc w tym względzie po prostu z potocznego zakorzenienia w języku polskim tego określenia. Taka sytuacja doprowadza jednak do sytuacji, w której niektórzy mylą właściwy czynsz, a więc czynsz najmu z opłatami administracyjnymi.

Jeśli chodzi o czynsz administracyjny składa się on z dwóch części i są to opłaty niezależna oraz zależna od podmiotu, którzy zarządza osiedlem mieszkaniowym. Pod kątem opłat niezależnych należy klasyfikować opłaty za media a więc takie, na który wpływ mają lokatorzy jak między innymi opłata za energię elektryczną w częściach wspólnych czy opłata za ogrzewanie. Natomiast jeśli chodzi o opłaty zależne od administracji będą to opłaty takie jak: fundusz remontowy, koszty sprzątania, napraw, ubezpieczenia i wynagrodzenie dla podmiotu zarządzającego nieruchomością. Co istotne w przypadku rozgraniczenia tych pojęć to fakt, że w przypadku profesjonalnej oferty wynajmu powinno być tak, że czynsz administracyjny wliczony jest w czynsz najmu.