podatek walutowy

To, że transakcje wymiany walut są zwolnione od podatku VAT, to jeszcze nie oznacza, że są całkowicie wolne od opodatkowania. Jeżeli zarobiłeś na wymianie, musisz zapłacić podatek dochodowy – niezależnie od tego, czy prowadzisz firmę, czy jesteś osobą fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej.

VAT nie dla walut

W ustawie o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.) jasno określone zostało, że transakcje kupna i sprzedaży walut obcych są zwolnione z podatku VAT. Chodzi nie tylko o sam zakup czy sprzedaż waluty, lecz także inne usługi związane z obsługą walut: przelewy, wpłaty i wypłaty, dzięki czemu nie tylko transakcje dokonane w stacjonarnym kantorze wymiany walut nie są objęte podatkiem VAT, lecz także wszystkie transakcje dokonywane w kantorze online: „Zwalnia się od podatku: transakcje, łącznie z pośrednictwem, dotyczące walut, banknotów i monet używanych, jako prawny środek płatniczy”.

Podatek walutowy od osób fizycznych

Podatkiem dochodowym objęte są wszystkie dochody, które nie są wymienione w obowiązującej ustawie jako niepodlegające opodatkowaniu. Dlatego jeżeli osoba fizyczna kupi walutę, a następnie sprzeda ją po lepszym kursie, to od tej różnicy powinna zapłacić „podatek walutowy”, czyli – dochodowy. Tyle z teorii, bo w praktyce urzędy skarbowe nie zajmują się jednostkowymi przypadkami „zarobku” na walucie.

– Sprawa przedstawia się nieco inaczej, jeśli osoba fizyczna często wymienia waluty, a jej działania mają zorganizowany charakter i są wprost obliczone na zarobek. – wyjaśnia nasz ekspert, przedstawiciel kantoru wymiany walut CENT we Wrocławiu – Wówczas urząd skarbowy nie pyta, czy dana osoba prowadzi działalność czy nie, skoro jej działanie ma charakter zarobkowy. Jeżeli urzędnicy udowodnią takiej osobie, że poprzez transakcje wymiany walut osiągnęła określone dochody, zostanie od nich odliczony podatek dochodowy.

Podatek od transakcji walutowych w firmie

W firmach obca waluta najczęściej pojawia się w przypadku jej zakupu lub sprzedaży w kantorze, zakupu usług lub towarów w walucie obcej czy wynagrodzenia w obcej walucie za wykonane usługi lub sprzedane towary. Każdy z tych przypadków nakłada na przedsiębiorstwo obowiązek zaksięgowania przeliczeń na potrzeby US.

Jak wynika z Ustawy o PIT, przychodem lub kosztem są m.in. różnice kursowe powstałe w wyniku wykonanych transakcji wymiany walut. W trakcie roku obrotowego firma może, odpowiednio dokonując obliczeń, osiągnąć zysk lub stratę, jednak w chwili składania rocznego zeznania PIT musi zostać dokonane ostateczne rozliczenie minionego roku podatkowego. Dochód uzyskany z transakcji wymiany walut kwalifikowany jest jako przychody z innych źródeł, niezależnie od tego, jaki pośrednik był zaawansowany w te transakcje: bank, kantor wymiany walut czy kantor internetowy.