Inwestowanie w IPO – Pierwsza oferta publiczna

Inwestowanie w IPO - Pierwsza oferta publiczna

Dobrze prosperujące firmy, poszukując dodatkowego kapitału, często rozważają wejście na giełdę. Aby wyemitować nową pulę akcji lub odkupić je od obecnych właścicieli udziałów, firma może zdecydować się na tzw. IPO (Initial Public Offer), czyli pierwszą ofertę publiczną.

Co to jest IPO?

IPO to pierwsze publiczne zaoferowanie nabycia papierów wartościowych spółki szerokiemu gronu inwestorów. Procedura IPO jest opisana w formie przepisów prawnych z dnia 29.07.2005 roku w „Prawie o ofercie publicznej”. Najprościej mówiąc jest to proces, w którym spółka prywatna staje się spółką publiczną poprzez emisję nowych akcji i ich sprzedaż na giełdzie papierów wartościowych. Jest to jeden z wymogów, który musi spełnić spółka, aby być notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Po dniu debiutu spółki na giełdzie, akcje kupione w ramach IPO służą do zwykłego rynkowego obrotu i można je sprzedać już w pierwszy dzień notowań.

Jak zapisać się na IPO?

Aby zakupić akcje emitowane w ramach IPO, musimy posiadać konto maklerskie. Konto takie pozwala nam na handel akcjami online nie tylko w ramach oferty publicznej, ale także handlem na GPW. Bardzo często brokerzy sami informują o zbliżających się debiutach giełdowych. Informują swojego maklera jaką kwotę chcemy przeznaczyć na zakup nowych akcji, które zakupimy w trakcie realizacji transakcji. Cena akcji określana jest w ramach tzw. bookbuildinguInwestorzy składają zapisy na akcje w cenie jaką są w stanie za nie zapłacić. Na podstawie wszystkich złożonych zapisów ustalana jest cena papierów wartościowych, która uwzględnia popyt na akcje danej firmy. Dopiero po zakończeniu tego procesu ogłaszana jest ostateczna cena i rozpoczyna się emisja akcji. Trzeba pamiętać, że do inwestorów publicznych trafia niewielki odsetek akcji. Większość, często ponad 90%, trafia do inwestorów instytucjonalnych. Duże zainteresowanie oraz taki sposób zapisów skutkuje redukcją zapisów. Oznacza to, że jeżeli zadeklarowaliśmy zakup np. 100 akcji, a redukcja wynosi 75%, dostaniemy tylko 25 jednostek.

Najprościej przedstawić to w formie następujących po sobie etapów:

  1. Spółka ogłasza zapisy na akcje emitowane w ramach oferty publicznej.
  2. Składamy dyspozycję zakupu papierów wartościowych debiutującej firmy w naszym biurze maklerskim.
  3. Akcje zostają przyznane i pojawiają się na naszym koncie.
  4. Od początku notowań możemy operować akcjami wedle naszego uznania, możemy je zostawić jako inwestycje długoterminową lub sprzedać je nawet pierwszego dnia.

Na co zwrócić uwagę zapisując się na IPO?

Przed przystąpieniem do oferty publicznej należy zapoznać się z prospektem emisyjnym. Każda firma oferująca zakup akcji dla inwestorów indywidualnych jest zobowiązana do przygotowania prospektu emisyjnego. Jest to dokument, który firma musi złożyć KNF-owi, w którym wyjaśnia cel oraz wartość emitowanych akcji. Oprócz tego w prospekcie znajdują się wszelkie dane, które mogą ułatwić podjęcie decyzji o dołączeniu do IPO przez inwestora, takie jak wyniki finansowe, historia firmy oraz plany rozwoju czy skład członków zarząd.

Trzeba pamiętać, że, według NASDAQ, tylko 69% debiutów giełdowych pozwala zarobić w pierwszym dniu emisji. Dlatego również w przypadku IPO należy mieć przemyślaną strategię czy sprzedajemy akcje w dniu debiutu, czy zostawiamy je jako inwestycję długoterminową

Zapisując się na akcje w ramach oferty publicznej trzeba pamiętać, że nie zawsze jest ona dostępna dla inwestorów indywidualnych. Nawet jeżeli IPO jest dostępne, nie każde biuro maklerskie może posiadać w swojej ofercie zapisy na akcje.

Artykuł nie stanowi porady inwestycyjnej.