Domy seniora na terenie Polski

dom dla seniora

Dom seniora to miejsce dla potrzebujących osób starszych, których stan zdrowia kwalifikuje ich do uzyskania pomocy wykwalifikowanego personelu. Rynek w Polsce obfituje w różnego rodzaju miejsca pobytu osób starszych. Sztuką jest wybór odpowiedniej placówki, mogącej zapewnić jak najlepsze warunki osobie starszej. 

Rodzaje domów starości

Wybór domu seniora jest trudnym oraz pracochłonnym procesem. Należy przeanalizować wszystkie możliwe aspekty, ponieważ umieszczenie osoby starszej w domu opieki wiąże się z obopólnym stresem oraz istotną zmianą życiową. W celu zminimalizowania niepożądanych reakcji oraz ograniczenia wątpliwości wybór domu seniora musi być poparty solidnym wywiadem. Domy seniora w Polsce można podzielić na trzy główne grupy, należą do nich:

  • państwowe domy pomocy społecznej (DPS)
  • publiczne bądź prywatne zakłady opiekuńczo-lecznicze
  • prywatne domy seniorów

Wybór odpowiedniego miejsca pobytu osoby starszej uwarunkowany jest stanem zdrowia bliskiego, kondycją materialną seniora oraz rodziny, jak również profilem danego domu starości. Nie każdy ośrodek jest w stanie zagwarantować terapie, które powinny być stosowane w wypadku konkretnych osób. 

Państwowe domy pomocy społecznej, czyli DPS

Wszystkim osobom, które wymagają stałej opieki wynikającej z zaawansowanego wieku, stanu zdrowia psychicznego lub fizycznego oraz osobom niesamodzielnym w codziennym funkcjonowaniu przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Brak możliwości zapewnienia pomocy w formie usługi opiekuńczej powoduje, że skorzystanie z prawa do państwowego domu starości jest całkowicie zasadne. Państwowe domy starości równią się standardami od prywatnych domów seniora, głównie ze względu na koszty oraz wysokość świadczeń emerytalnych, do których prawa ma senior. Domy pomocy społecznej dzielą się na następujące typy: dla osób w podeszłym wieku, dla osób z niepełnosprawnościami fizycznymi lub przewlekle chorych psychicznie. 

Prywatne domy starości

W związku ze znacznie większymi kosztami utrzymania osoby starszej w prywatnym domu seniora rodzina lub sam senior mogą liczyć na lepsze warunki niż w domu pomocy społecznej. Dofinansowanie z prywatnego sektora generuje duże możliwości przekładające się na jakość życia seniorów. Ośrodki prywatne są w stanie zapewnić: lepszy sprzęt rehabilitacyjny, wykwalifikowaną kadrę o ścisłym spektrum działalności, jakość przeżywania starości na wysokim poziomie. Wybór odpowiedniego domu starości zapada zazwyczaj po przeanalizowaniu sytuacji ekonomicznej, Wysoka emerytura oraz przychylność rodziny zwiększają szansę na przeżycie starości w prywatnym ośrodku pomocy. 

Portal dom-dla-seniora.pl to wyszukiwarka najlepszych domów seniora w Polsce. Portal agreguje domy seniora, prezentuje rozbudowane profile i ułatwia podjęcie decyzji o wyborze miejsca do ulokowania seniora.